Miłosierny Samarytanin roku 2014

20 kwietnia 2014r. – odbyła się XI Finałowa Gala „Miłosierny Samarytanin Roku 2014”

Tradycyjnie w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach przyznano statuetki oraz wyróżnienia tym, którzy, na co dzień bezinteresownie niosą pomoc Drugiemu Człowiekowi.

W Komitecie Honorowym Plebiscytu uczestniczyli:

- J. Em. Ks. Stanisław kard. Dziwisz

- O. Tadeusz Popiela O. Carm.– Przełożony Polskiej Prowincji OO. Karmelitów

- Ks. Inf. dr Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej

- dr Władysław Kosiniak – Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej

- Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

- prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Współorganizatorami tegorocznej edycji Plebiscytu było:

Województwo Małopolskie oraz Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Zgłoszenia w Plebiscycie napływały z całej Polski. Zgłoszono 170 kandydatów, spośród których wyłoniono 70-ciu odpowiadających wszelkim regułom Plebiscytu.

Z 70- ciu kandydatów Kapituła Plebiscytu w składzie:

Glinka Mariola – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza, 

Glina Jan – członek Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza,

Jazgar Lidia - współzałożycielka, menedżerka i wokalistka zespołu Galicja,

Kozik Magdalena – Koordynator Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza,

Mamak Agata – członek Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza

Matyja Andrzej – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Mikos Marcin -  prawnik, doktor nauk medycznych 

Skalski Janusz – kardiochirurg, kierownik kliniki kardiochirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie,

Stuhr Barbara – Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Onkologii „Unicorn”

o. Wysocki  Stanisław  - założyciel oraz opiekun Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza

wyłoniła 19-tu laureatów tegorocznej edycji Plebiscytu

Uroczystą Galę jak co roku prowadziła wspaniała Lidia Jazgar. Fragmenty tekstów św. Jana Pawła II przedstawił Tadeusz Piotr Łomnicki.

I Kategorii – „Pracownik służby zdrowia” – statuetkę „Miłosiernego Samarytanina roku 2014” otrzymała


dr n. med. Maria Alina Niemiec z Krynicy Zdroju

„Oddana ludziom w ciszy”

Emerytowana kardiolog. Wnikliwy specjalista, który poświęca tyle czasu pacjentowi ile tego wymaga. Pani doktor pomaga osobom ubogim – często dofinansowuje najbardziej potrzebujących w realizacji recept, udziela konsultacji, jeździ na wizyty na własny koszt. Skromny, wrażliwy człowiek. Wypowiedź osoby zgłaszającej: ,,Całym sercem poświęciła się dla drugiego człowieka”. 

Wyróżnienia otrzymali:


dr n. med. Jacek Domański –Uniwersytecki Szpital Dziecięcy – Kraków

Człowiek pełen dobroci, oddany nie swojej pracy lecz powołaniu. Gdy sam nie jest w stanie już pomóc doradza, kieruje do innych specjalistów, zawsze czuwa, czy dziecko zostało przyjęte i dalej jest leczone.Wypowiedź osoby zgłaszającej: „Pan doktor opiekował się moim synkiem, wcześniakiem … byłam u wielu lekarzy, ale tylko jemu ponownie powierzyłabym życie mojego dziecka”.


lek. med. Joanna Streb –  Poradnia Onkologiczna Szpitala Uniwersyteckiego - Kraków 

Lekarz, który walczy o każdego pacjenta bez względu przede wszystkim na wiek. To nie tylko lekarz, ale psycholog, doradca, towarzysz. Przeprowadza na drugą stronę.Wypowiedź osób zgłaszających: „ (…) dlaczego doktor Joanna? … bo ją kochamy – codziennie ratuje nam życie”.


dr n. med. Robert Gałązkowski –Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Warszawa

Człowiek charakteryzujący się ponad przeciętnym zaangażowaniem w ratowanie ofiar wypadków, katastrof. Pełny poświęcenia. Zainteresowany losem ratowanych ludzi. Dyrektor Gałązkowski inicjował i inicjuje oraz organizuje wsparcie rzeczowe dla ludności i żołnierzy rannych w Donbasie poprzez wysyłkę leków, materiałów opatrunkowych, które zostały przekazane za pośrednictwem Szpitala Straży Granicznej we Lwowie. Zainicjował zbiórkę sprzętu medycznego oraz karetek dla szpitali we wschodniej Ukrainie dotkniętych bezpośrednio skutkami działań wojennych. 

lek. med. Małgorzata i Andrzej Rzepeccy - Kraków

Andrzej i Małgorzata Rzepeccy tuż po studiach postanowili rozpocząć działalność pomocową na kontynencie afrykańskim. Wśród wielu działań, których realizacji się podjęli są m.in.: prowadzenie terapii i diagnostyki ludności z środkowej Ugandy oraz dostarczanie leków w te miejsca, uczestnictwo w projekcie medycznym obejmującym pomoc medyczną i doposażanie szpitala misyjnego w sprzęt medyczny (Uganda), nadzorowanie budowy i remontu oraz wyposażenie sierocińca w Kaabale, prowadzenie remontów studni głębinowych w centralnej Ugandzie.

Wypowiedź osoby zgłaszającej: ,,Swe działania pomocowe prowadzą w sposób dyskretny nie nagłaśniając ich na szeroką skalę, zgodnie z ewangeliczną zasadą, kiedy dajesz jałmużnę czyń to tak „(…) aby lewa ręka nie wiedziała co czyni prawa”.

Wyróżnienie Specjalne:

mgr Agnieszka Fill 

lek. med. Arkadiusz Michalski 

lek. med. Ewa Opalińska-Ciszek

lek. med. Stanisław Strómiłło

lek. med. Róża Czempas

Przychodnia dla osób bezdomnych i biednych prowadzona przez Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” – Warszawa.

Zgłaszający podkreślali, iż ta przychodnia jest inna – lekarze są „lekarzami innej kategorii”, a pielęgniarki okazują ciepło i życzliwość. Nigdy się nie zrażają, nie rezygnują, w bezdomnym widzą przede wszystkim człowieka.

Po raz pierwszy przyznany został Honorowy tytuł Miłosiernego Samarytanina:


Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski,  Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – Kraków

W związku z ilością napływających zgłoszeń w każdej edycji Plebiscytu Kapituła Plebiscytu postanowiła przyznać prof. Januszowi Skalskiemu tytuł Honorowego Samarytanina za całokształt działalności.Wypowiedź osoby zgłaszającej: „(…) Profesor oddaje całe swoje serce małym sercom, czyli pacjentom, o życie których walczy, oraz ich rodzicom. W wakacje 2007 roku, gdy brakowało niezbędnej podczas operacji krwi i szpitalowi groziło odwoływanie zabiegów, profesor bez wahania oddał własną krew, po czym… przystąpił do zaplanowanej operacji i przez sześć godzin naprawiał chore małe serduszko”.

W II Kategorii – „osoba nie należąca do żadnej organizacji charytatywnej” statuetkę „Miłosiernego Samarytanina roku 2014” otrzymała


Anna Paruch - Kraków

Zapoczątkowana przez Annę grupa powstała aby przygotować niepełnosprawnych mieszkańców jednego z krakowskich Domów Pomocy Społecznej do przyjęcia sakramentu komunii. Od tego czasu grupa nieprzerwanie realizuje posłannictwo miłosierdzia względem osób niepełnosprawnych intelektualnie organizując im czas wolny, katechezy i dwa razy do roku obozy integracyjne. Anna, która bierze czynny udział w obozach grupy, pokochała, a następnie adoptowała dwójkę niepełnosprawnych chłopaków - Wojtków, którą to miłość opisuje prowadząc facebookowy profil „Dla dwóch takich co ukradli serce”.Wypowiedź osoby zgłaszającej: „Tyle szczęścia, ile ona zorganizowała nie widział nikt na świecie”.

Wyróżnienia otrzymali


Urszula Wysocka – Baborów

Swoją otwartą postawą daje poczucie, że człowiek nie jest sam ze swoim problemami. Doradzi osobom starszym jak napisać urzędowe pismo, do jakiej instytucji zwrócić się o ewentualną pomoc, pomogła dzieciom niepełnosprawnym organizując im zbiórkę zabawek, odzieży, art. żywnościowych. Organizuje wyjazdy jedno, dwu dniowe dla emerytów, rencistów.W czasie wielkiej powodzi zorganizowała zbiórkę płodów rolnych, które następnie zostały przekazane poszkodowanym z okolic Dąbrowy Tarnawskiej, wsi Szczucin i okolicznych miejscowości (ok. 70 ton płodów rolnych).Przyświeca jej dewiza: „… nie patrz na nikogo z góry, chyba że pomagasz mu wstać”.


Dorota Adamecka – Miastko (Pomorze)

Mimo wielu własnych problemów zdrowotnych poświęciła się pomocy na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych. Organizowała festiwale, warsztaty artystyczne, wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych co umożliwiało także integrację i walkę z stereotypami. Organizowała zbiórki pieniężne, żywności dla hospicjum w Poznaniu, domów dziecka, Afryki, dla chorych na nowotwory. Mimo tak wielu trudności POMAGA.  


Emilia Starzyk – Kraków

Emilka to bardzo młoda dziewczynka o bardzo „dojrzałym sercu”. Dojeżdża do jednego z krakowskich Domów Pomocy Społecznej i tam pod opieką sióstr Służebniczek zajmuje się potrzebującymi. Podopiecznym m.in. czyta książki, karmi chorych, uczestniczy przy pewnych czynnościach pielęgnacyjnych, mierzy ciśnienie, ale przede wszystkim rozmawia z chorymi, wysłuchuje ich.


Krzysztof  Błecha – Żywiec

Krzysztof Błecha od wielu lat wspiera misje w Afryce: - sierociniec dla dzieci zarażonych wirusem HIV w Ugandzie, szkołę zawodową z internatem dla osieroconych dziewcząt w Kamerunie oraz rozwój rolnictwa i społeczności lokalnej w Tanzanii. Walczy o regulację prawną tzw. Leczenia Miłosierdzia - Compassionate use ...Wypowiedź osoby zgłaszającej: „Poproszony o pomoc nigdy nie opuści potrzebującego”. 


Wyróżnienie specjalne: 


Ks. Mieczysław Pająk – misjonarz - Przyszowa k. Limanowej

Misjonarz od 16 lat pracujący wśród pigmejów w Bagandu. Sam wybudował  2 szkoły dla pigmejskich dzieci, postawił 8 kaplic, kilkanaście studni głębinowych, prowadzi kilka szkół dla dzieci. Z narażeniem własnego życia uratował kilkanaście osób oskarżonych o uprawianie czarów, które zostały skazane na śmierć poprzez zakopanie żywcem.


Uroczysty koncert dedykowany wszystkim laureatom uświetnili:

Artyści Piwnicy św. Norberta

Anna Szałapak

Andrzej Sikorowski

Hanka Rybka

Lidia Jazgar z zespołem Galicja

Janusz Radek

Pragniemy podziękować mecenasom, patronom medialnym za współudział w tworzeniu tego Wydarzenia.